Home » Všeobecne » MBA City University of Seattle v spolupráci s Vysokou školou manažmentu

MBA City University of Seattle v spolupráci s Vysokou školou manažmentu

Doba trvania: 18 mesiacov
Podmienky: minimálne ukončenie bakalárskeho ročníka, aktívna znalosť anglického jazyka doložená certifikátmi TOEFL, C2 ALTE Level 5, IELTS „Band 7“ , doporučená prax min. tri roky, úhrada školného.
Doba výučby: sobota, nedeľa
Externá forma: 10 týždňov
Poplatky: 1 course (predmet) 614 Eur, zápisné : 24,80 Eur
Názory:
„Je to niečo ako magisterské štúdium na EU, teda podľa charakteristík a charakteristik a kritík…pozitíva…pre niektoré firmy pocit “amerického titulu”, negatíva…slabé znalosti absolventov, veľmi malý všeobecný rozhľad…”

„Ak chceš preraziť a nebyť len bežný JUNIOR SALES XYZ… najlepšia voľba na Slovensku je na FEI, odbor Ekonomická a finančná matematika…“ (hujerisko)

„keď si vyštudovaný, čo ešte potrebuješ?dobre uplatnenie alebo vedomosti?“

Kolega mal Ing a dorobil si MBA a skutočne to najmä u zahraničných firiem zvyšuje kredit človeka, no ako vravel on, tých vedomostí veľa nenabral… a teraz robí v KraftFood veľkú rybu:-)))

„Podľa mňa tam veľa nenaučia ale získaš uznávaný titul“ (elderblossom)

„mam viac kamarátov na CU štúdium je delene do trimestrov, nekončí sa klasickými skúškami, ale ako tomu oni hovoria “fajnlami” (final)…nieje to nejak narocne studium, co vidim aké predmety a ako sa učia, je to taký priemer zo slovenských škôl, ani nie extra ľahké, ani nič nezvládnuteľnéproste priemerná škola…neplatí tam to, že zaplatíš si tak nastopro prejdeš”

 


Post a Comment