Home » Posts tagged 'LIGS'

Tag Archives: LIGS

LIGS University

Logo_LIGS University_jpgLIGS University poskytuje profesijné manažérske vzdelávacie programy  Executive MBA a DBA (PhD) blended learning formou a programy Interactive Online BBA, MBA, MPA, MSc,  DBA a PhD interactive online formou. Programy sú poskytované v slovenčine, češtine, angličtine a ruštine alebo v kombinácii týchto jazykov. Programy sú založené na moderných a efektívnych princípoch a postupoch, ktoré je možné bezprostredne uplatniť v každodennom manažérskom pracovnom živote.

LIGS University pôsobí na trhu od roku 2006, pred zahájením svojej činnosti vyvíjala a pripravovala manažérske programy v priebehu dvoch rokov.

Úspešní absolventi získajú po ukončení programov LIGS University americký univerzitný diplom.

LIGS University je držiteľom niekoľkých akreditácií a certifikácií a spolupracuje s mnohými partnermi.

V súlade s klientským prístupom a snahou o maximálnu spokojnosť študentov pôsobí na LIGS University ombudsman. LIGS University neustále sleduje trendy vo vývoji manažérskeho vzdelávania a zároveň skvalitňuje svoje programy, a preto zriadila Vedeckú radu LIGS University.

Študenti Executive i Interactive Online programov majú možnosť zúčastniť sa odporučených workshopov a seminárov (osobne alebo online) usporadúvaných LIGS University.

Výhody Executive programov:

-        prispôsobenie časovo zaneprázdneným manažérom,

-        vysoko efektívna forma vzdelávania (blended learning),

-        možnosť voľby špecializácie,

-        zahájenie programu Executive MBA spravidla v apríli a v októbri,

-        zahájenie programu Executive DBA (PhD) kedykoľvek v priebehu roka,

-        získanie nových skúseností a kontaktov,

-        výučba, komunikácia a skúšky v slovenskom, resp. českom jazyku,

-        možnosť jazykového pobytu na Hawaii,

-        členstvo a výhody LIGS Clubu.

 

Výhody Interactive Online programov:

-        zahájenie štúdia kedykoľvek v priebehu roka,

-        individuálne prispôsobenie dĺžky a priebehu programu,

-        prístup k štúdiu kedykoľvek a odkiaľkoľvek,

-        výučba prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov,

-        možnosť voľby špecializácie,

-        výučba a komunikácia v slovenčine, češtine, ruštine, angličtine alebo v kombinácii týchto jazykov,

-        možnosť jazykového pobytu na Hawaii,

-        členstvo a výhody LIGS Clubu.
Pre viac informácií nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať:

LIGS University

telefón:  +420 273 039 062

zelená linka pre SR: 0800 444 888

e-mail: info@ligsuniversity.sk

www.ligsuniversity.sk