Zázemie kvality titulu MBA

Prax vypovedá o tom, že mnoho ľudí nepozná kvalitatívne zázemie titulu MBA. Takéto osoby môžno neprávom znevažujú jeho kvalitu a význam. Stretávame sa s vyjadreniami ako “kúpený titul”, “získa ho každý”.

To však nie je vôbec pravda. Okrem náročných podmienok pre získanie podlieha doplnkové vzdelanie pre manažérov MBA aj iným nárokom. Na prijatie do niektorých kurzov “Professional MBA” je potrebná minimálna 3 ročná manažérska prax. Pri kurzoch “Executive MBA” je to až 10 ročná prax a z toho 5 rokov v TOP manažmente. Z toho vyplýva, že titul MBA nemôže získať len tak hocikto. Zárukou nie je ani samotná prax na manažérskom poste. Uspešný prechod kurzom znamená tvrdú prácu a štúdium, ktoré neraz nezvládli ani skúsení manažéri.

Nevyvrátiteľné fakty, ktoré potvrdzujú kvalitu kurzov :

Akreditačné zázemie :

EQUIS – The European Quality Improvement System

FIBAA – Foundation of International Business Administration Accreditation

AMBA – Association of MBAs

AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools of Business

Programy MBA sú založené na poznatkoch renomovaných odborníkov zo svetoznámych a kvalitných univerzít ako Hardward, MIT, Stanford, Columbia, Berkeley, Princeton, Yale. Nemožno teda spochybňovať vysokú úroveň obsahov kurzov.

 

Podmienky prijatia na MBA program v zahraničí

Väčšina MBA programov v zahraničí prijíma na základe tzv Graduate Management Admission Test (GMAT), ktorý vyžaduje najmä značné pracovné skúsenosti, znalosť akademických predpisov, ďalej musia potenciálni študenti vypracovať esej, tiež často pomôžu odporúčajúce listy. Ak sú všetky predpísané náležitosti splnené nasleduje osobný pohovor.
Graduate Record exam (GRE) je tiež skúška, ku ktorej pristúpili niektoré školy namiesto GMAT. Mnohé školy majú záujem aj o mimoškolské činnosti, ďalej činnosti týkajúce sa všeobecne prospešných prác, zaujíma ich ako študent môže prispieť k rozmanitosti školy a k študentský aktivitám. Všetky tieto kvalifikácie môžu byť dôležité pre prijatie. Za účelom dosiahnutia rozmanitosti na fakulte a v triedach, školy tiež zvažujú pomer muži / ženy a miestni / medzinárodní študenti.

Typ a dĺžka praxe môže byť tiež rozhodujúca pre prijatie uchádzača do mnohých programov MBA. Sú aj také, ktoré vyžadujú minimálne 5 rokov praxe.

Väčšina top MBA programov kryje podobné témy v rámci svojich hlavných povinných predmetov. Ak máte záujem o klasický obsah výučby pozrite sa na prehľad na túto tému na Wikiversity. MBA programy v zahraničí ponúkajú študentom rad variantov štúdia a odborov a podľa toho sú určované aj predmety. Študenti sa môžu rozhodnúť špecializovať na určitú oblasť. Tradične býva prvý rok veľmi všeobecný, ponúka predmety z viacerých oblastí a na základe týchto sa potom môže študent v druhom roku vzdelávania rozhodnúť špecializovať na určitú oblasť. Denný študenti si pri škole obvykle hľadajú aj stáž v určitej špecifickej oblasti napríklad: účtovníctvo, ekonomika, podnikanie, financie, medzinárodný obchod, riadenie, marketing, organizačné správanie, riadenie projektov, reality a stratégie atď A podľa toho si potom zvolí a zameranie predmetov v škole.

Prečo študovať MBA program

Ak sa pohybujete vo svete podnikania a biznisu, tak ste už určite počuli o vyššom stupni vzdelávania, ktorý je ocenený titulom MBA – Master of Business Administration. Jedná sa o titul, ktorý pochádza z USA a v poslednom období získava na popularite aj u nás na Slovensku.

MBA predstavuje vzdelávanie v oblasti manažmentu, marketingu, ekonomiky a podnikania. Štúdium bolo prvotne určené pracovníkom a ľuďom pohybujúcim sa v tejto sfére biznisu. Ide o doplňujúce vzdelanie v praxi, ktoré sa pôvodne začínalo študovať až po ukončení minimálne magisterského titulu. Dnes už možno tento titul získať dokonca aj pred samotným nástupom na riadnu vysokú školu. MBA nadobúda vzdelanostné hodnotu podľa stupňa štúdia, ktoré má záujemca ukončené v dobe nástupu. Čím vyššia je nastupujúcej vzdelanie, tým vyššiu hodnotu má aj získaný titul MBA. V zahraničí sa na toto štúdium hlási manažéri a podnikatelia, ktorí ašpirujú na riadiace funkcie v rôznych spoločnostiach a je u nich takmer samozrejmosťou.

U nás sa titul študuje výhradne v anglickom jazyku, ktorý musí byť potvrdený medzinárodné skúškou TOEFL, ktorá vyžaduje maximálnu možnú prípravu. Štúdium tohto titulu je veľmi náročné ale nie tak časovo ako vedomostne a finančne. 2 roky štúdia totiž stoja v porovnaní s tradičným slovenským vysokoškolským štúdiom neporovnateľne viac – okolo 10 000 eur.

Ak na to nemáte, netrápte sa. Odborníci na oblasť marketingu a managementu stále tvrdia, že na prvom mieste pri uchádzaní sa o dobrú pracovnú pozíciu sú vaše prechádzajúce skúsenosti a hlavne vaše schopnosti.

Online MBA programy

Najlepšie hodnotené MBA štúdiá môžu významne pridať vašej hodnote ako zamestnanca a urobiť z vás lepšieho uchádzača o zamestnanie a zvýšiť vaše profesijné príležitosti. MBA programy sa stávajú čoraz populárnejšími a dajú sa študovať dokonca aj online. Existuje mnoho výhod prečo si zvoliť online MBA študijný program pred tradičným štúdiom na vysokej škole. Na rozdiel od tradičného štúdia bývajú online programy podstatne lacnejšie, avšak treba si dopredu overiť, či bude kvalita vzdelávania taká ako na tradičných školách. Pred výberom online štúdia by sme si teda mali urobiť prieskum trhu a nevyberať spontánne a bez prípravy. Lacnejšie štúdium znamená, že študenti sa nemusia zaoberať hľadaním bývania v blízkosti ich školy a nemusia platiť za dopravu do školy. Online študenti sú schopní lepšie využiť čas na ich súčasnú prácu a majú potenciál zarobiť viac peňazí popri škole.Ďalším faktorom pri hľadaní cenovo najdostupnejšieho online MBA programov je zisťovanie možností finančnej podpory použitej  na výdavky na vzdelávanie. Študenti väčšinou financujú náklady na vzdelanie v kombináciou týchto foriem pomoci: federálna pomoc, inštitucionálne štipendiá, mimoškolské granty,  štipendiá, súkromné a študentské pôžičky.

Za všeobecne najlepšie sa považujú tie online MBA programy, ktoré získali akreditáciu od renomovaných akreditačných organizácií. Akreditácia je proces vzájomného hodnotenia programov, zabezpečenia kvality a faktorov ako učebný plán, študijné materiály, skúšky a s cieľom zistiť, či spĺňajú štandardné kritériá. Cieľom akreditácie je zabezpečiť, aby vysoké školy ponúkali programy, ktoré majú vysokú kvalitu vzdelávania aby mohli vychovávať absolventov, ktorí majú dostatočné znalosti a školenia v odbore. Akreditácia je preto silným indikátorom kvality online štúdia. Mali by ste mať na pamäti, že akreditácia sama o sebe nie je vždy dostačujúca, je tiež dôležité brať do úvahy aj to, či organizácia, v ktorej program je akreditovaný, je dôveryhodnou a vhodnou pre vaše potreby.

Základné typy MBA programov

Dvojročné MBA programy – trvajú dva akademické roky, teda približne 18 mesiacov. V našich podmienkach začínajú študenti so štúdiom na konci augusta alebo septembra v prvom roku a končia na konci mája v druhom roku. Súčasťou je aj troj alebo štvormesačná letná prestávka medzi prvým a druhým rokom. Študenti začínajú študovať s primeranými pracovnými skúsenosťami a na navštevujú školu aj vo všedné dni ako na bežných tradičných školách

Zrýchlené MBA programy – sú to variácie dvojročných MBA programov s vyšším stupňom zaťaženia prednášok a skúšok. Častokrát majú aj kratšiu prestávku medzi prvým a druhým rokom štúdia. Kratšie prestávky sú medzi semestrami.

Part-time MBA programy – vyučovanie prebieha cez pracovný týždeň vo večerných hodinách alebo cez víkendy. Part-time programy trvajú najmenej tri roky a študentmi sú najčastejšie pracujúci ľudia, ktorý majú len obmedzený voĺný čas a sú ochotní venovať štúdiu popri práci aj viac rokov.

Executive MBA programy – sú určené pre potreby vzdelávania manažérov a dovoľuje im získať MBA titul za dva roky popri full-time práci. Študenti prichádzajú z rôzneho prostredia – malé, veľké firmy, neziskový sektor, vládne organizácie, atď. Študenti týchto programov majú väčšinou viac ako desaťročné pracovné skúsenosti.

Dištančné MBA programy – výučba sa vykonáva mimo školského areálu. Tieto programy bývajú ponúkané v rôznych formátoch: korešpondenčné kurzy, e-mailovú kurzy, live konferencie, online kurzy atď.

Duálne MBA programy – sú kombinované s inými programami s cieľom znížiť študentom. Tieto programy obvykle stoja menej ako dva samostatné programy, ušetria študentom čas na vzdelávanie a umožnia im prispôsobiť si termíny kurzov pre svoje potreby.

Požiadavky na štúdium MBA

Po prehliadnutí požiadaviek na štúdium MBA viacerých súrkomných škôl som zostal v šoku. Prakticky jediná požiadavky u mnohých je zaplatiť školné a mať titul BC. z akéhokoľvek odboru. Teda nie je potrebné žiadna prax v managemente, nie je potrebné ovládať min. anglický jazyk, atď.

Snáď najhoršie je, že sa mnohokrát jedná o školy rozdávajúce titul MBA, ktorý je akreditovaný zahraničnou vysokou školou. Aký máte na to názor? Myslíte si, že kvalita MBA s minimálnymi požiadavkami na uchádzača môže byť aspoň obstojná? Ide o to, že pokiaľ by som začal študovať MBA, chcel by som spolužiakov, ktorí čo to vedia o obchode, managemente a marketingu a to z praxe, nie deti s povolaním syn/dcéra, ktorí k vedenie firmy mohli akurát tak obkukať od niektorého rodiča, v lepšom prípade…

 

MBA nemá jednotné uznanie

Manažérsky titul MBA (Master of Business Administration) vznikol pôvodne v USA. Ide o dištančnú formu vzdelávania, ktorá poskytuje prehĺbenie vedomostí, ale najmä praktických skúseností manažérom a riadiacim pracovníkom, k dosahovaniu ešte lepších výsledkov vo firme, ale aj k skvalitneniu ich už dosiahnutého vzdelania či postupu na riadiacu funkciu v spoločnosti.

Pittsburská univerzita bola prvá, ktorá tento typ vzdelávania v Československu v roku 1990 začala. V súčasnosti poskytuje takéto štúdium 1200 univerzít po celom svete, z nich 350 je v Európe. Ani na Slovensku sa však tento titul nezaobišiel bez problémov. Titul je totiž uznávaný rôzne.

Tituly je potrebné rozlišovať na MBA, MA a MSc. MA (Master of Arts) a MSc (Master of Science) sa plnohodnotne uznávajú ak sú získané na školách uznaných štátom v zahraničí. Pri titule MBA je však východiskom uznania vzdelanie, ktoré bolo dosiahnuté pri nástupe na toto štúdium. Ak bolo štúdium MBA ukončené po stredoškolskom štúdiu s maturitnou skúškou, považuje sa za vyššie odborné vzdelanie ak dĺžka štúdia je 2 roky. Ak štúdium trvá 3 roky je možné ho uznať za prvý stupeň vysokoškolského štúdia, teda za bakalárske dosiahnuté štúdium. Inak je to v prípade, ak bol dosiahnutý bakalársky titul. Tu totiž vzdelanie MBA štúdia predstavuje druhý stupeň vysokoškolského štúdia a rovná sa titulu Mgr. alebo Ing.

Ak štúdiom MBA nadviažete na druhý stupeň vysokoškolského programu dosahujete prehĺbenie vysokoškolského štúdia, alebo úroveň celoživotného vzdelávania, teda nemôže byť riadne uznané ako doktorandské štúdium. Niektoré univerzity na Slovensku už poslali legislatívne návrhy na zaradenie tohto titulu do zákona o vysokých školách, tie zatiaľ však neboli prijaté. Aj nejednotné uznanie tohto titulu zapríčiňuje to, že najvýhodnejším krokom pre študentov, ktorí sa zamýšľajú nad získaním titulu MBA je doštudovať riadny magisterský, alebo inžiniersky program a nadviazať naň prehĺbením si praktických skúseností vzdelaním, ktoré si v Slovenskej republike na jednotné uznanie ešte zopár rokov počká.

 

BSBA program na City University v Bratislave

Som absolvent B.S.B.A. programu na Americkej škole City University v Bratislave na Panónskej ulici. Keď som sa rozhodoval pre štúdium na vysokej škole, boli pre mňa podstatné dve veci. Čo sa na škole naučím a nehovorím o teórii (tú som si mohol prečítať doma) a čo mi to do života dá. Rozhodoval som sa medzi štátnou školou a súkromnou.

Samozrejme vybral som si súkromnú platenú školu z dôvodou, ktoré ešte spomeniem nižšie. Kamaráti, známi, kolegovia všetci mi hovorili, že sa na škole nič nenaučím, že každý kto zaplatí prejde. Ale ako som vyletel z jedného predmetu a nie sám, tak som pochopil, že fámy nevychádzali zo skutočnosti a preto som sa štúdiu musel začať venovať viac.

Dôvody prečo som si dobre vybral sú nasledovné. V prvom rade na Citu University som musel vytvárať desiatky strán prác, prípadových štúdií za trimester /tri mesiace/. V prvom ročníku som nechápal zmysel a pochopil som ho až rok po vyštudovaní BSBA programu. V prípade ak v reálnom živote mám dať niečo na papier, či už je to pre potencionálneho investora či obyčajný článok do časopisu, nemám s tým akýkoľvek problém, pretože takých prác a ťažších som vytváral dá sa povedať denne na škole. Tu je prvá praktická vec, ktorú som si zo City University odniesol.

Ďalšia veľmi praktická vec sú prezentácie. Na každej hodine sme museli odprezentovať rôzne témy, rôzne fiktívne firmy či už ako majitelia firiem alebo zamestnanci. Prezentácie boli niekedy trápne ale význam trápnosti som tiež pochopil len nedávno. V prípade ak sa naučíte odprezentovať naozaj pre Vás trápnu vec pred 30timi študentmi, tak nebudete mať problém odprezentovať akýkoľvek dobrý produkt v realite. Som veľmi rád, že som tých trápnych prezentácií na škole zvládol niekoľko.

Najväčšia výhoda akú školá má je aktívne používanie angličtiny. Hore uvedené dva pozitívne dôvody prečo som rád navštevoval City University sa museli realizovať v angličtine. Viete si predstaviť, aký každodenný tréning angličtiny to bol. Taktiež, napísať, odprezentovať či už v slovenčine alebo angličtine nie je problém. Okrem hovorovej angličtiny tam získate aj znalosť biznis angličtiny, ktorá je často krát potrebná pre komunikáciu so zahranými partnermi alebo dodávateľmi.

Len aby som nerozprával o pozitívach ako keby som bol za to platený, spomeniem aj negatíva školy. Sú predmety, ktoré zato moc nestáli a dali sa prejsť úplne jednoducho. Taktiež sa širia fámy, že školu prejde každý. Nie je to úplná pravda, lebo minimálne musíte mať dobré znalosti angličtiny nato, aby ste zvládli skúšky, prezentácie alebo každodenné mini projekty vo forme prác. Táto ako som nazval minimálna požiadavka ako je angličtina mi dala viac, ako teoretické študovanie zo starých kníh na štátnych školách. Nepamätám si, kedy som študoval zo staršej knihy ako 5 rokov na CU.

Na koniec by som napísal, že každá škola sa dá prejsť, ale ide o to, čo reálne si do života z tej školy zoberiete. Zo City University sa dá zobrať veľa aj málo, je na študentovi, koľko si zo školy zoberie.

Peter Wieger, B.S.B.A.

 

Neľútostné fakty o MBA

Tento článok je voľné zhrnutie článku od Geoffreya Jamesa na adrese www.bnet.com – doporučujem prečítať nie len článok ale aj komentáre pod ním. Aké sú teda tie fakty?

Krutá pravda č 1: Návratnosť investícií nie je, čo bývala.

Krutá pravda č 2: MBA štúdium sa stalo príliš teoretické.

Krutá pravda č 3: Niektoré obchodné zručnosti sa nedajú naučiť v prostredí školy.

Krutá pravda č 4: MBA programy propagujú výstrelky (málo praxou overené teórie) v managemente.

Krutá pravda č 5: Tlak na úspech v rámci programov MBA sa oslabil a ochranné opatrenia proti podvádzaniu sú minimálne. Tento článok veľmi dobre skritizoval užívateľ v komentároch s nickom justmyviews zo dňa 10/19/2007 08:12

 

MBA alebo Mgr?

Americký titul MBA sa začína rozpínať závratnou rýchlosťou po celej Európe. Ani Slovensko nie je žiadnou výnimkou. Je však v skutku potrebné, aby si ľudia dopĺňali vzdelanie štúdiom, ktoré je vo svojej podstate rovnaké ako programy na ekonomických či manažérskych školách druhého stupňa? Na postoch vedúcich a riadiacich pracovníkov sa objavujú najmä manažéri s dlhodobými skúsenosťami v danom odbore. Väčšinou ide o absolventov ekonomických, manažérskych či marketingových odborov na Slovensku ale i v zahraničí. Doteraz s obsadzovaním riadiacich funkcií nebol problém a dokonca sa tieto miesta prideľovali najskúsenejším pracovníkom vo firme, alebo novým záujemcom, ktorí prestupovali z inej spoločnosti, kde pôsobili na podobnej pozícii.

Od určitej doby si však aj priamo zamestnanci všimli, že na riadiace pozície sú uprednostňovaní záujemcovia iba zo zahraničných škôl, alebo sa ako jedna z podmienok prijatia požaduje práve americký titul MBA. Tento posun neveští nič dobré pre šikovných pracovníkov, ktorí na riadiace pozície ašpirujú, pretože šancu dostávajú tí, ktorí si za ňu zaplatia nemalé peniaze. Keďže sa medzi študentmi nájde čoraz viac takých, ktorí sa rozhodnú do amerického titulu investovať vzniká na Slovensku situácia, ktorá bude viesť ambicióznych ľudí k tomu, že vysokoškolské štúdium už nestačí a teda ak raz chcú byť vo vedení spoločnosti, s magisterským či inžinierskym titulom a vlastnou šikovnosťou to asi nepôjde. Otázkou naďalej ostáva, či je správne brať doplňujúci titul zo zahraničia ako podmienku pre prijatie zamestnanca do riadiacej funkcie. Z tohto pohľadu je dokonca možné, že vzhľadom na tieto požiadavky sa titul MBA stane častejším ako náš domáci Mgr., alebo Ing., čím by tieto tituly mohli stratiť na hodnote, pretože ani jeden z nich nie je podmienkou pre štúdium MBA programu.