Home » Všeobecne » Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave

Medzinárodný 18 mesačný program Master of Business Administration v anglickom jazyku je organizovaný Bratislavskou Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len BBS EUBA) v spolupráci s Franklin University v Columbus, Ohio.  BBS EUBA ponúka od roku 2010 možnosť získať zahraničný univerzitný titul MBA, ktorý je americkou akreditovaný Komisiou pre vyššie vzdelávanie a IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education). Znalosti a skúsenosti nadobudnuté pri štúdiu MBA programu umožnia poslucháčom zvýšiť si kvalifikáciu, rozšíriť svoj obzor a urýchliť kariérny rast.

Program prebieha formou priamej výučby a seminárov. Prijatí uchádzači riešia prípadové štúdie z praxe  a musia odovzdať seminárnu prácu na konci každého modulu, ktorú vyhodnocujú lektori. Tiež študujú odbornú literatúru z danej problematiky a to aj formou e-learningu.

Náklady za štúdium: 10 000 EUR
Predpoklady pre prijatie:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie – min. bakalársky stupeň

-          znalosť anglického jazyka (uznané sú certifikáty TOEFL,IELTS)

-          prax v oblasti manažmentu (nie je podmienkou)

-          osobný pohovor

-          2 písomné odporúčania

Štruktúra programu: Cieľom štúdia je získanie poznatkov z oblasti moderného manažmentu. Výučba je rozložená do 10-tich študijných modulov:

  1. Základy MBA
  2. Podnikateľské prostredie
  3. Manažment ľudských zdrojov
  4. Marketingový manažment
  5. Manažérska ekonómia
  6. Manažment medzinárodného obchodu
  7. Operatívny a projektový manažment
  8. Finančné a manažérske účtovníctvo
  9. Podnikové financie
  10. Strategický manažment

 

Organizácia výučby: Výučba prebieha v anglickom jazyku vo forme štvordňových sústredení dva po sebe nasledujúcich víkendov (v sobotu a nedeľu od 9.00hod. do 17.00hod.) počas 18-tich mesiacov.

Prednášajúci: americkí a slovenskí lektori z podnikovej praxe

Termín začiatku: každoročne v októbri

Miesto konania: Palisády 22, 81106 Bratislava, Slovensko

Kontakt: 02/59302130,  02/59302101

http://www.euba.sk/bbs


Post a Comment