Home » Všeobecne » US MBA v spolupráci s dominikánskou vysokou školou v Chicagu

US MBA v spolupráci s dominikánskou vysokou školou v Chicagu

Náklady za studium: 280 000Kč
Podmínky přijetí: ukončení minimálně bakalářsky stupeň studia, dva roky praxe (není nutná podmínka), základní znalost anglického jazyka. Pro zájemce o studium, kterých anglický jazyk není dostatečný je k dispozici kurz Business English v rozsahu 50 hodin výuky, kterých závěrečný test je zároveň přijímací zkouškou. 35% výuky vedou angličtí lektory a 65% český lektory
Bližší informace o studiu: +420541146912 Doc. Ing. Luděk Mikulec Ředitel studia US-MBA, email: mikulec@fbm.vutbr.cz
Struktura studia: je složená se 16 modulů, tyhle modely musí absolvovat v každém semestru 4.
Cíle studia: studium je kombinované využívající prvků prezenční i distanční Profil školy MBA Master in Finance University of Northern Virginia, Prague
Trvání: 16 měsíců o víkendech, nebo každý druhý týden
Cena: neuvedena
Nástup: neuvedený


Post a Comment