Home » Všeobecne » MBA Business Administration

MBA Business Administration

Diaľkové štúdium kombinované s prezenčnými seminármi. Štúdium sa skladá zo 6 modulov z ktorých sú dva voliteľné.

Dĺžka štúdia: 1,5 až 2 roky
Interval štúdia: otvára sa každý týždeň
Miesto štúdia: Gajova 4, 811 09, Bratislava- Prešov
Kontakt: Andrej Ferenczy +421908736022
Titul: MBA uznávaný v EÚ
Poplatok za prijímacie skúšky: 0 Eur
Poplatok za štúdium s DPH: 10 680 Eur
Cena zahrňuje aj: občerstvenie a obedy
Prijímacia skúška: osobný pohovor s uchádzačom

 


Post a Comment