Home » Cena programov

Cena programov

Cena MBA sa v závislosti od kvality, rozumej množstva akreditácií, pohybuje od necelých 4000€ až po niekoľko desaťtisíc. Napríklad na VSEM.cz nájdete MBA program za 100 000 CZK a podobne i na businessinstitut.cz. Tieto kurzy prebiehajú v češtine a otázku kvality nechávam na Vaše hodnotenie.

Avšak i na Slovensku či v Čechách nájdete vysoko hodnotené programy ako napríklad: University of Pittsburgh’s Katz Graduate School of Business- www.pitt.cz, prezentáciu nájdete tu. Anglo-americká vysoká škola ktorá ponúka MBA program v spolupráci s Argyros School of Business and Economics, Chapman University. Pričom MBA diplom z Chapman University je s akreditáciou AACSB.

Cena za kvalitné MBA štúdium presahuje 400 000 českých korún. Viac info nájdete na www.aauni.edu Za pozornosť určite stojí aj kvalitná University of New York in Prague, kde cena za MBA dosahuje sumu čosi vyššiu ako 300 000 CZK, viac na stránkach univerzity http://www.unyp.cz alebo v prezentačnom materiály tu. Ceny boli zisťované začiatkom roku 2011 (25.1.2011).

Chcem študovať MBA – kto to zaplatí?

Titul MBA dorazil po dlhej ceste z USA už aj na Slovensko. Ide o vyššie odborné praktické vzdelanie pre manažérov a zamestnancov ašpirujúcich na riadiace pozície vo firmách a zahraničných spoločnostiach. Aj napriek tomu, že ešte nie je príliš rozšírený v povedomí ľudí, začína čoraz viac prerážať do sveta biznisu a vysoko postavených manažérov.

Na Slovensku ho poskytuje zatiaľ niekoľko univerzít, ktoré sú predovšetkým zamerané na manažment, ekonómiu, či zahraničný obchod. Prípadne tzv. detašované univerzity zo zahraničia – najmä USA, ale aj UK. Záujem je veľký, problémom môžu byť peniaze.

Titul by mal garantovať, že po jeho získaní nadobudne študujúci praktické skúsenosti, ktoré sú primerané riadiacim funkciám. Získať ho však vôbec nie je ľahké a to nehovorím ešte o poplatkoch, ktoré sa so štúdiom spájajú.

Podmienkou na prijatie je úspešné zloženie skúšky z anglického jazyka TOEFL, ktorá v priemere predstavuje čiastku 400 EUR. Po úspešnom zvládnutí tohto testu môže byť uchádzač zaradený do výučby, ktorá prebieha približne 1,5 – 2 roky v niekoľkých seminároch väčšinou každý druhý týždeň. Celková suma za prednášky 15tich predmetov sa pohybuje okolo 16 000 EUR. Z toho jednoznačne vyplýva že bežný študent nie je finančne pripravený na zaplatenie takéhoto vzdelania aj napriek tomu, že sa pre prácu manažéra možno narodil. Ak celková suma štúdia predstavuje 16 000 EUR študent by za nadobúdanie tohto „super“ titulu platil asi 888 EUR mesačne, čo predstavuje mesačný plat riadne pracujúceho človeka a nie študenta, ktorý práve ukončil vysokú školu druhým stupňom vzdelania.

Ak chcú teda firmy zamestnávať kvalitných pracovníkov a vyberať tých najlepších, pri výbere môžu dať prednosť uchádzačovi s týmto titulom. Znamená to teda, že ten kto je ochotný a má možnosť zaplatiť za toto štúdium má oveľa väčšiu šancu získať riadiacu funkciu vo firme, ako ten, kto nemá dostatok finančných prostriedkov na uhradenie školného. To čo nám Američania závideli sa už dávno stalo minulosťou a práve naopak, dopyt po čo najvyššom vzdelaní priniesol do tejto doby spoločenskú nerovnosť a spôsob štúdia v USA, kde vyštuduje iba ten, kto nie je finančne obmedzený, alebo ten, kto sa rozhodne celé štúdium splácať po ukončení školy. Tento „zázračný titul je teda pre bežných ľudí takmer nedosiahnuteľný aj napriek snahe a vedomostiam, ktoré mali možnosť prehlbovať počas predošlého štúdia na univerzite.

Ako získať MBA zadarmo?

V EU je jedna možnosť ako sa pomerne jednoducho dostať k MBA štúdiu bez platenia fee. Navyše je to štúdium pomerne kvalitné.

Jedná sa však o štúdium vo Švédsku kde je i MBA zdarma ako pre švédskych občanov tak i pre občanov EU.
Všetka administratíva prebieha cez web: https://www.studera.nu , na stránke si môžete vyhľadať aké kurzy sa otvárajú vo Vami vyhovujúcom termíne a aké su podmienky štúdia.
To že nemusíte platiť žiadne fee dosvedčuje táto veta: “EU/EEA and Swiss citizens are not required to pay fees” ktorú nájdete na stránke: https://www.studera.nu/studera/4557.html

Tak pozrime sa, aké školy vo Švédsku ponúkajú MBA:

Blekinge Institute of Technology- MBA program full time i part timeUniversity of Gävle- Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management
Príklad: Štúdium MBA online v angličtine a zadarmo nájdete konkrétne tu: http://edu.bth.se/utbildning/utb_program.asp?PtKod=IYABA11hP1 , začiatok štúdia v jeseni 2011.


Post a Comment