Home » Recenzie škôl

Category Archives: Recenzie škôl

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Cieľom štúdia, ktoré sprostredkováva Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity je GMP. General Management Programme slúži na získanie základných znalostí v oblasti ekonomiky a manažmentu. Počas štúdia sa dozviete ako funguje celosvetová ekonomika a znalosti o tom ako prebieha riadiaci proces a v neposlednom rade schopnosť myslieť strategicky. GMP je ročný program, ktorý je možné absolvovať popri práci alebo bez prerušenia pracovných alebo podnikateľských aktivít. Úspešným absolvovaním programu získate medzinárodne akceptovaný titul GMP. Štúdiom General Management Programme získate odrazový mostík ku štúdiu Executive MBA.

Škola: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Titul: GMP

Dĺžka štúdia: 1 rok

Intervaly prijímania: 1 krát ročne

Štúdijné odbory:

  • Obchod a marketing
  • Ekonómia
  • Ľudské zdroje a personálny mažment

Sídlo organizátora: Palisády 22, 81106, Bratislava, Slovensko

Poplatok za prijímaciu skúšku: 40 euro

Poplatok za štúdium: 5000 euro – musí byť zaplatený pred začatím štúdia

Podmienky prijatia stanovené univerzitou:

Pre prijatie do programu sa vyžaduje najmenej trojročná prax v manažérskej pozícii. Program je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku, podľa Vašich preferencií. Podmienkou pre absolvovanie programu v anglickom jazyku je aktívna znalosť anglického jazyka.

 

BSBA program na City University v Bratislave

Som absolvent B.S.B.A. programu na Americkej škole City University v Bratislave na Panónskej ulici. Keď som sa rozhodoval pre štúdium na vysokej škole, boli pre mňa podstatné dve veci. Čo sa na škole naučím a nehovorím o teórii (tú som si mohol prečítať doma) a čo mi to do života dá. Rozhodoval som sa medzi štátnou školou a súkromnou.

Samozrejme vybral som si súkromnú platenú školu z dôvodou, ktoré ešte spomeniem nižšie. Kamaráti, známi, kolegovia všetci mi hovorili, že sa na škole nič nenaučím, že každý kto zaplatí prejde. Ale ako som vyletel z jedného predmetu a nie sám, tak som pochopil, že fámy nevychádzali zo skutočnosti a preto som sa štúdiu musel začať venovať viac.

Dôvody prečo som si dobre vybral sú nasledovné. V prvom rade na Citu University som musel vytvárať desiatky strán prác, prípadových štúdií za trimester /tri mesiace/. V prvom ročníku som nechápal zmysel a pochopil som ho až rok po vyštudovaní BSBA programu. V prípade ak v reálnom živote mám dať niečo na papier, či už je to pre potencionálneho investora či obyčajný článok do časopisu, nemám s tým akýkoľvek problém, pretože takých prác a ťažších som vytváral dá sa povedať denne na škole. Tu je prvá praktická vec, ktorú som si zo City University odniesol.

Ďalšia veľmi praktická vec sú prezentácie. Na každej hodine sme museli odprezentovať rôzne témy, rôzne fiktívne firmy či už ako majitelia firiem alebo zamestnanci. Prezentácie boli niekedy trápne ale význam trápnosti som tiež pochopil len nedávno. V prípade ak sa naučíte odprezentovať naozaj pre Vás trápnu vec pred 30timi študentmi, tak nebudete mať problém odprezentovať akýkoľvek dobrý produkt v realite. Som veľmi rád, že som tých trápnych prezentácií na škole zvládol niekoľko.

Najväčšia výhoda akú školá má je aktívne používanie angličtiny. Hore uvedené dva pozitívne dôvody prečo som rád navštevoval City University sa museli realizovať v angličtine. Viete si predstaviť, aký každodenný tréning angličtiny to bol. Taktiež, napísať, odprezentovať či už v slovenčine alebo angličtine nie je problém. Okrem hovorovej angličtiny tam získate aj znalosť biznis angličtiny, ktorá je často krát potrebná pre komunikáciu so zahranými partnermi alebo dodávateľmi.

Len aby som nerozprával o pozitívach ako keby som bol za to platený, spomeniem aj negatíva školy. Sú predmety, ktoré zato moc nestáli a dali sa prejsť úplne jednoducho. Taktiež sa širia fámy, že školu prejde každý. Nie je to úplná pravda, lebo minimálne musíte mať dobré znalosti angličtiny nato, aby ste zvládli skúšky, prezentácie alebo každodenné mini projekty vo forme prác. Táto ako som nazval minimálna požiadavka ako je angličtina mi dala viac, ako teoretické študovanie zo starých kníh na štátnych školách. Nepamätám si, kedy som študoval zo staršej knihy ako 5 rokov na CU.

Na koniec by som napísal, že každá škola sa dá prejsť, ale ide o to, čo reálne si do života z tej školy zoberiete. Zo City University sa dá zobrať veľa aj málo, je na študentovi, koľko si zo školy zoberie.

Peter Wieger, B.S.B.A.

 

BSBA & MBA City University

BSBA

Keď som sa prihlasoval na City University tak mi celkom vyhovovalo, že sa nerobili príjmacie skúšky, resp. príjmacie skúšsky sa robili, ale iba zo znalosti anglického jazyka, po ktorých bol študent zaradený buď rovno do BSBA programu alebo do IEP (Intensive English Program) aby si zlepšil anglický jazyk pre štúdium, ktoré je skoro celé vyučované v angličtine. Ja som sa dostal do piateho levelu zo šiestich, ktoré obsahuje IEP program. IEP mi veľmi pomohlo s mojou angličtinou a hlavne ma pripravilo na systém, ktorý City University používa, napríklad pri písaní prác, ktoré musia byť v štýle APA. V tomto prípade vnímam skôr ako nevýhodu keď sa nový študent dostane hneď do BSBA programu lebo nevie akým štýlom má písať svoje práce a to ho stojí potom dosť bodov z výslednej známky. Osobne by som doporučoval aby aj dobrí angličtinári absolvovali minimálne jeden trimester IEP programu, ktorý ich pripraví na to, čo príde potom.

Samostatný BSBA program sa mi celkom páčil. Azda najslabším miestom alebo elementom štúdia na City University bola informovanosť žiakov zo strany študijného oddelenia. Keď začal program BSBA tak sme mali možnosť zvoliť si, či chceme na konci štúdia dostať iba americký titul BSBA ale aj slovenský titul Bc., kvôli ktorému bolo treba študovať aj zopár predmetov v slovenskom jazyku ako napr. účtovnícto, obchodné právo a pracovné právo. Až počas štúdia som sa dozvedel, že je to zbytočnosť, nakoľko ak by som sa nejakým nedopatrením rozhodol oficiálne používať titul Bc., stačí si nehať preložiť americký diplom BSBA do slovenčiny. Keď som sa rozhodol, že pôjdem cestou prekladu svojho amerického titulu na slovenský, ak vôbec pôjdem, čo som doteraz nešiel, tak som bol upozornený na študijnom oddelení, že takáto zmena ma bude stáť 5 000 vtedajších slovenských korún. Táto suma sa mi zdala trošku privysoká za tak jednoduchý úkon ako je zmena môjho študijného plánu, ktorá spočívala hlavne v tom, že si na konci štúdia nepodám žiadosť o vydanie slovenského titulu Bc. Nakoniec to našťastie skončilo tak, že som bol akurát posledným študentom, ktorému takúto zmenu urobili zadarmo. Študijné oddelenie sa viacej krát ukázalo ako najslabší článok celej City University v Bratislave. V prípade, že sa konal zápis pred trimestrom tak sme boli upozornení, že registrácia pre skupinu S03 sa bude konať v konkrétny deň a v konkrétnom čase, čo znie fajn a celkom ma potešilo, že má v tom škola takýto systém, ktorý bude mať za efekt, že sa vyhneme preplnenému študijnému oddeleniu, ale opak bol pravdou. Márne som očakával, že pracovníci študijného oddelenia upozornia žiakov iných skupín, či sekcií, že ich čas je inokedy a jednoducho ich odmietnu registrovať, čo by pravdepodobne spôsobilo odliv študentov, ktorí boli síce na správnom mieste, ale v nesprávny čas. Pre tento dôvod sa stali registrácie nočnou morou väčšiny študentov.

Ak by som mal hodnotiť kvalitu výučby a systému, ktorý bol za mojich časov na City University v Bratislave, hodnotil by som ho kolísavo, čo znamená, že niektoré predmety sa mi zdali zbytočné ako napr. filozofia, ktorá síce môže patriť do všeobecného vzdelania moderného manažéra, ale nepredpokladám, že ju musí ovládať do takého detailu akú od nás vyžadoval náš inštruktor. Takisto mi v pri tomto predmete chýbalo určité spojenie filozofie a manažmentu, ktorý som sa rozhodol študovať. Č o by som na druhej strane vyzdvihol, je fakt, že inštruktori, ktorí nás učili neboli typickí profesori akých je možné stretnúť na slovenských vysokých školách. Myslím to tak, že to boli vo väčšine ľudia z branže, o ktorej prednášali. Takisto sa mi páčilo, že väčšinu času, ktorú inštruktor venoval na prednáškach bola venovaná skôr praktickým cvičeniam ako len vysvetľovaniu teórie. Plus by som takisto dal systému, ktorý zaviedla City University počas mojich štúdií a to S-drive. je to systém, ktorý vyhodnocuje prácu študenta a porovnáva ju s databázou na internete a v prípade, že práca je odniekiaľ skopírovaná, označí danú časť a pridá zdroj kde danú informáciu našiel.

Čo sa týka kvality inštruktorov tak tá bola vo väčšine dobrá. Boli dva prípady kedy som bol vrcholne nespokojní či už so samotným inštruktorom alebo so spôsobom akým prípadný problém riešila samotná škola. Prvý bol hneď prvý trimester kedy sa stalo, že inštruktor sa rozhodol, že ho asi učenie slovenskej mládeže nebaví a rozhodol sa odísť späť do USA ešte pred koncom samotného trimestra, čo znamenalo, že sme ani neabsolvovali záverečné skúšky tak ako sme mali a nebolo nám riadne vysvetlené, čo sa vlastne stalo. Viacero z nás sa vtedy hneď po skončení prvého trimestra dostalo do podmienky, nakoľko naše priemerné hodnotenie dosiahlo nižšiu úroveň ako 2,0. Druhým prípadom kedy som bol osobne nespokojný bol prípad jedného inštruktora, ktorý bol taktiež z USA a ktorý každú prednášku začínal historkou o tom aké bolo jeho štúdium ťažké keď on študoval v USA a keď musel preštudovať päť tristostranových kníh za jednu noc, čomu sme tak trochu neverili. Tento predmet sa týkal medzinárodného práva, ale skôr mi to pripomínalo sa učenie knižiek naspamäť lebo pri skúškach nebolo hlavné vedieť prečo je ten alebo ten prípad v rozpore s medzinárodným právom, ale bolo potrebné aj citovať konkrétny zákon a to do detailov. Osobne si nemyslím, že je nutné sa na škole, ktorá má vychovať manažérov, učiť naspamäť detaily medzinárodných zákonov. Podobný prípad sa stal pri prednáškach účtovníctva keď nás inštruktorka na prvej prednáške rozdelila na dve skupiny, tých, čo sa účtovníctvo učili na strednej škole a tých, ktorí to šťastie nemali. Nakoľko som chodil predtým na gymnázium a takých nás v skupine bola asi tretina, nemali sme o účtovníctve ani len základné vedomosti. Boli sme inštruovaní aby sme rýchlo dobehli to, čo sa iní učili na strednej štyri roky a hneď sme začali tam kde absolventi obchodných akadémií skončili.

Problémy nastali aj vtedy keď škola zistila, že nemá dostatočný počet učebníc, za ktoré sme si mimochodom platili 1 500 slovenských korún na trimester za tri knihy. Vtedy nám bolo doporučené počkať kým ďalšie knihy dorazia do knižnice, čo však moc neobstálo ako argument pred inštruktorom, ktorý nám povedal, že to nie je jeho chyba a učebnice si máme nejakým spôsobom zaobstarať.

MBA

Po skončení programu BSBA som sa rozhodol, že pôjdem študovať ďalší program MBA. Pár dní po registrácii som sa dozvedel, že začnem študovať o mesiac neskôr, nakoľko sa už naplnila kapacita prvého  mesiaca. Lenže počas tohto mesiaca som si našiel zamestnanie, ktoré mi neumožňovalo sa venovať štúdiu cez víkendy tak som sa rozhodol, že štúdium MBA ukončím a začnem s ním znovu keď sa v práci zabehnem a zistím, že pre mňa nebude problém navštevovať školu počas víkendov. Samozrejme, že som nečakal, že mi škola vráti plné školné, ktoré som zaplatil, čo v tej dobe bolo okolo 15 000 korún na prvý mesiac. Jeden kamarát mal rovnaký problém a jemu naspäť vrátili polovicu tejto sumy. Rátal som s podobnou alternatívou a zmieril som sa s tým, že 7 500 korún ostane škole ako bolestné za to, že so mnou rátali, aj keď o mesiac neskôr ako som pôvodne rátal ja. Čo ma zarazilo bola odpoveď na študijnom oddelení, že mi bude vrátená čiastka 5 000 korún, nakoľko noví študenti platia 10 000 registračný poplatok, ktorý sa v prípade zrušenia predmetu nevracia. Pokúšal som sa apelovať na fakt, že pre školu by som asi nemal byť nový študent, veď som tam študoval dokopy päť rokov. Odpoveď prišla, že síce som študoval na City University päť rokov, ale iný program ako MBA a tak tým pádom som pre nich nový študent. Nakoniec sa mi ich podarilo presvedčiť, že je to trošku nelogické a že za tie roky som ich škole zaplatil celkom peknú sumu peňazí. Výsledok bol taký, že mi vyplatili naspäť polovicu, čo bolo 7 500 slovenských korún.

 

City University – MBA

City University okrem viacerých bakalárskych a magisterských zameraní v angličtine aj slovenčine ponúka množnosť študovania titulu MBA, Masters of Business Administration.

Tento titul je v zásade robený pre študentov, ktorí majú obsadzovať vysoké riadiace, manažérské pozície. Program sa orientuje na prehĺbenie teoretických znalostí ale hlavne ponúka možnosť navštevovať predmety, ktoré vyučujú ľudia nielen z akademického prostredia, ale ľudia, ktorí pôsobili – pôsobia na vrcholových a významných pozíciach v praxi. Študenti majú možnosť vybrať si 3 rôzne smery a to General MBA, Finančný MBA alebo MBA z Marketingu.

Výhody

Výhody MBA programu City University sú viaceré. Študent študuje v angličtine a má možnosť okrem niektorých velkých kapacít v rámci vyučujúcich, pospoznávať a získať skúsenosti a kontakty od spolužiakov z rôznych brandží. Univerzita sa snaží ako jedna z mála na Slovensku pušovať na participáciu všetkých študentov v rámci diskusií. Zároveň sa veľa vecí sa rieší cez prípadové štúdie reálnych firiem, rôzne eseje, research papers, ktoré dodávajú študentovi širokospektrálny rozhlad o problémoch a ich riešeniach, s ktorými sa môže v budúcnosti stretnúť.

Nevýhody

Niektoré predmety a ich štruktúra je hodnotovo nízka. Preberané veci sa dajú bezproblémov v dnešnej informačnej dobe nájsť na internete a naštudovať, pričom obsahovo netvoria nič prevratné čo by malo študúcich posunúť ďalej v ich personálnom raste. MBA má byť program, ktorý študujúcim poskytne informácie, znalosti, ukáže alternatívne riešenia alebo manžérske postupy, ktoré nie sú bežne dostupné.

V Bratislave dňa 4.3.2011

Viktor Reviliak