Home » Recenzie škôl » Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Cieľom štúdia, ktoré sprostredkováva Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity je GMP. General Management Programme slúži na získanie základných znalostí v oblasti ekonomiky a manažmentu. Počas štúdia sa dozviete ako funguje celosvetová ekonomika a znalosti o tom ako prebieha riadiaci proces a v neposlednom rade schopnosť myslieť strategicky. GMP je ročný program, ktorý je možné absolvovať popri práci alebo bez prerušenia pracovných alebo podnikateľských aktivít. Úspešným absolvovaním programu získate medzinárodne akceptovaný titul GMP. Štúdiom General Management Programme získate odrazový mostík ku štúdiu Executive MBA.

Škola: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity

Titul: GMP

Dĺžka štúdia: 1 rok

Intervaly prijímania: 1 krát ročne

Štúdijné odbory:

  • Obchod a marketing
  • Ekonómia
  • Ľudské zdroje a personálny mažment

Sídlo organizátora: Palisády 22, 81106, Bratislava, Slovensko

Poplatok za prijímaciu skúšku: 40 euro

Poplatok za štúdium: 5000 euro – musí byť zaplatený pred začatím štúdia

Podmienky prijatia stanovené univerzitou:

Pre prijatie do programu sa vyžaduje najmenej trojročná prax v manažérskej pozícii. Program je možné absolvovať v slovenskom alebo anglickom jazyku, podľa Vašich preferencií. Podmienkou pre absolvovanie programu v anglickom jazyku je aktívna znalosť anglického jazyka.

 


Post a Comment